Naša kompanija Kolektiv je osnovana u novembru 2007. godine sa sjedištem u Jelahu, BiH s ciljem pružanja usluga lokalnim kompanijama sa svojim IT rješenjima. Vrlo brzo smo se proširili spektar naših usluga i stekli klijente i u drugim gradovima BiH. Naš fokus je pružiti kompletna rješenja informacionih tehnologija za firme kojima je to potrebno. Kao odgovor na potrebe kupaca - kako bi se u potpunosti pokrio spektar IT usluga Kolektiv pruža niz usluga iz oblasti informacionih tehnologija, dizajniranih za unapređenje poslovne produktivnosti. Naše usluge se sastoje od planiranja, razvoja, testiranja i održavanja.

Danas pružamo IT usluge malim i srednjim kompanijama u BiH. Naš potvđeni portfolio usluga zadovoljava različite potrebe kupaca. Ono što naši kupci dobijaju je:

  • niži troškovi IT usluga,
  • povećanje produktivnosti i efikasnosti,
  • osiguravaju svoju poslovnu platformu za danas i ubuduće,
  • stiču sigurnost znajući da su njihovi IT resursi u pouzdanim rukama.

 

Kolektiv je kontinuirano posvećen pružanju vodećih IT usluge korištenjem najboljih raspoloživih stručnjaka, tehnologija i usluga.

Ako trebate više informacija molimo da nas kontaktirate ovdje.